Komplexná úprava vody
polyfuknčné objekty

Čo všetko komplexná úprava vody rieši?
Ako sú na tom regióny Slovenska s vodou?

 

Komplexné úpravne vody uvedené v tejto sekcií predstavujú najbežnejšie používané varianty systémov na komplexnú úpravu vody. Sú navrhnuté pre nasledovné využitie:
 

  • Prietok vody::: Na základe bežnej spotreby vody sú navrhnuté jednotlivé komponenty úpravní vody, ktorých prietoky sú v čo najväčšej možnej miere optimálne zosúladené.
     
  • Funkčnosť::: komponenty, z ktorých sú jednotlivé úpravne vody zložené, v sebe zahŕňajú konkrétnu funkčnosť. Táto bola zvolená na základe najbežných potrieb, ktoré sú našimi zákazníkmi najčastejšie požadované.


Zákazník má možnosť si, podľa vlastného uváženia, zmeniť jednotlivé komponenty úpravne vody tak, aby vyhovovali jeho individuálnym potrebám (špecifický prietok vody resp. vyššia funkčnosť jednolivých modulov). Nárok na cenové zvýhodnenie (5-10%) mu takýmto výberom jednotlivých komponentov nezaniká, ale zostáva plne v platnosti.
 


Komplexná úprava vody

Úpravňa vody 4M-V

1 036,00 €

Úpravňa vody 5M-S

2 830,00 €
Záznamy: 1 - 4 zo 8
1 | 2 >>

Pre lepšiu orientáciu medzi komplexnými úpravňami vody (vlastná studňa / verejný vodovod) sme pre vás pripravili nasledovné porovnávacie tabuľky:

 

VLASTNÁ STUDŇA Mechanické 
nečistoty
Dusičnany Železo, 
mangán
Tvrdosť
vody
Baktérie, 
vírusy
Úpravňa vody 5M-S
Úpravňa vody 4M-S  
Úpravňa vody 3M-S  
Úpravňa vody 2M-S    
Úpravňa vody 1M-S      

 

 

VEREJNÝ VODOVOD Mechanické
nečistoty
Chlór Tvrdosť
vody
Baktérie,
vírusy
Úpravňa vody 4M-V
Úpravňa vody 3M-V  
Úpravňa vody 2M-V  

 


Košík: 0,00 € (položiek: 0)